farmer with his cows

Mastitis-forebyggelse

 Mastitis er en udbredt sygdom, der forårsager betændelse i yveret og dermed reducerer mælkeydelse, kvalitet og mælkens råvarepris. Mastitis koster verdens mælkeproducenter milliarder af Euro hvert år. Optimal yverhygiejne og staldmiljø er den mest effektive måde at forebygge mastitis. Som verdens førende inden for veterinærhygiejne fortsætter Ecolab med at forske samt udvikle på dette område og tilbyder et omfattende mastitis-forebyggende program.

Det primære mål for moderne husdyrproduktion er at maksimere forholdet mellem dyresundhed, optimal produktivitet og fødevaresikkerhed. Dagens landmand konfronteres med stadig flere lovgivningsmæssige begrænsninger med hensyn til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, og med stadigt stigende omkostninger, især til foder og medicin. God landbrugspraksis er argumentet for at lave forebyggende veterinærhygiejne og at øge den økonomiske og den miljømæssige bæredygtighed i det moderne landbrug.

Ecolab tilbyder veterinære hygiejneløsninger som tilgodeser dyrs sundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed på en effektiv og økonomisk måde.

Forebyggelse af halthed

Halthed i forbindelse med klovene påvirker størstedelen af malkekvægbesætninger og har væsentlige, negative effekter på dyrenes velfærd, frugtbarhed, udbytte og de veterinære udgifter til helbredelse. Halthed er en af de tre vigtigste faktorer til ufrivillig eller for tidlig slagtning af malkekøer. Behandlingen er ofte tidskrævende, kompleks og dyr. Som med mastitis er forebyggelse klart bedre og mere økonomisk end helbredelse, og det er netop her Ecolab har udviklet unikke og moderne løsninger, der er brugervenlige og miljømæssigt forsvarlige.

Back to Top